Beperkt lidgeld

Beperkt lidgeld

  • Het lidgeld bedraagt € 165,- per jaar (lesjaar 2023 - 2024), zoals vastgesteld in de vergadering van 10 augustus 2023. 
  • In dit bedrag is de zaalhuur van de gewone sessies en de sportverzekering inbegrepen.
  • Ook is voorzien dat mogelijk af en toe een gastlesgever wordt ingehuurd tijdens de normale sessies in de sporthal.
  • Niet begrepen in dit lidgeld, zijn eventuele workshops met lesgevers tijdens weekends.


Mail ons

taichimaaseikvzw@gmail.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via