Privacyverklaring

Privacyverklaring Tai Chi Maaseik vzw 

In deze verklaring maken we duidelijk hoe Tai Chi Maaseik vzw (verder : de vereniging) met persoonsgegevens omgaat. Deze privacyverklaring heeft niet alleen betrekking op het verwerken van gegevens door het gebruik van de website, maar ook van gegevens verkregen via andere kanalen (email, formulieren, info verstrekt in de lessen).

 PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

De vereniging kan persoonsgegevens over u verwerken. Deze gegevens worden ontvangen door het bezoeken van de website (IP adres via Google Analytics) of doordat u zelf per mail of via het contactformulier op de website informatie over de vereniging, over de lessen of lidmaatschap aan ons vraagt.
Ook bij inschrijving als lid van de vereniging verstrekt u natuurlijk gegevens nodig voor de inschrijving. Ook worden soms foto’s gemaakt bijvoorbeeld bij activiteiten van de vereniging. De vereniging beperkt de verwerkte gegevens tot een minimum nodig voor de goede werking van de vereniging. De vereniging verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens. De volgende gegevens kunnen worden verwerkt:

-          Uw voornaam en achternaam
-          Uw adresgegevens
-          Uw telefoonnummer
-          Uw emailadres
-          Uw verjaardag
-          Foto’s
-          Uw IP adres 

WAAROM TAI CHI MAASEIK VZW GEGEVENS NODIG HEEFT

De vereniging heeft uw gegevens nodig voor de ledenadministratie en ter ondersteuning van de goede werking. Denk hierbij aan inschrijving, verzekering,  en andere administratieve processen rondom contributies, financiële boekhouding en statistische analyses.
Daarnaast natuurlijk ook om contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, of om u te informeren over de lessen en activiteiten van de vereniging. Foto’s en verjaardagen worden verwerkt om het verenigingsgevoel te versterken (bijvoorbeeld smoelenboek) en het verfraaien van de website. Een deel van de gegevens dienen ook voor het bijhouden van de historie van de vereniging. Denk hierbij aan foto’s van activiteiten en naam en contactgegevens van oud leden. Oud-leden kunnen daardoor worden geïnformeerd over bijvoorbeeld een reünie.

 
HOE GAAT TAI CHI MAASEIK VZW  MET UW GEGEVENS OM

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn verwerkt. Gegevens niet gerelateerd aan actueel  lidmaatschap worden in beperktere vorm bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen en interessepeiling over de jaren heen te kunnen genereren. Gegevens worden verwerkt en opgeslagen :

-          Op het openbaar gedeelte van de website (activiteiten- en groepsfoto’s)
-          Op het besloten gedeelte (beveiligd met wachtwoord) van de website (foto, verjaardag en voornaam in                                   "smoelenboek" en overzichten en verslagen  in "downloads")
-          In Google cloud opslag (Gmail contactpersonen, Google foto’s en Google Drive)

 

DELEN MET ANDEREN

De vereniging verstrekt uw persoonsgegevens niet aan derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te (laten) verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar taichimaaseikvzw@gmail.com. Tai Chi Maaseik vzw zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

FOTO'S EN BEELDMATERIAAL

Tijdens activiteiten van onze vereniging worden regelmatig foto’s gemaakt. Mogelijk dat u daar ook op staat.  Leden kunnen deze foto’s raadplegen via een link op het besloten gedeelte van onze website naar Google foto’s. Ook op het open gedeelte van onze website worden ter verfraaiing foto’s getoond. Of foto’s worden ter promotie in artikelen van media gepubliceerd. Indien u wenst dat activiteitenfoto’s met uw afbeelding  niet worden gebruikt, kunt u dit aangeven.

WEBSITE EN GOOGLE ANALYTICS

De website van de vereniging (www.taichimaaseik.org) maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.
De vereniging maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de website te monitoren en te verbeteren. Het delen van informatie is hierbij uitgezet, er vindt geen gegevensuitwisseling plaats met andere services (User ID is uitgeschakeld)  en er is een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google.

 

VRAGEN

Tai Chi Maaseik vzw neemt uw privacy serieus. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging, aarzel dan niet om contact op te nemen via taichimaaseikvzw@gmail.com of via het postadres op de website.

 
2018-04-29Mail ons

taichimaaseikvzw@gmail.com

Of laat hier uw vraag achterDeel deze pagina via